Délibáb vagy reális cél-e a gyors euró? - Vélemény

2009.04.10 08:10

Az alábbiakban Szegő Márta írását közöljük, aki az IMF “titkosnak" nevezett tanulmányához fűzött kommentárt.

2009.04.06 10:10
Áprilisi tréfának jó az euróövezeti csatlakozás nélküli euró (2.)


A globális pénzügyi válság idei eszkalációja, a forint 15-25 %-os leértékelődése, valamint a nagymérvű árfolyamingadozás miatt a forint euróhoz való végleges rögzítése igen sok bizonytalanságot rejt.

Az árfolyam

Egy elhibázott átváltási árfolyam súlyos következményekkel járhat a magyar gazdaságra nézve: egy gyenge - 300 Ft/euró környéki - árfolyam végérvényesen leértékelné a magyar nemzeti vagyont ( föld, ingatlan, pénzügyi megtakarítások ), a munkabért, a nyugdíjat, stb. A nemzetközi export-versenyképességet javítaná a hazai munkabérek leértékelésével, az importot megdrágítva piacvédelmet nyújtana a belföldi termelőknek. Ugyanakkor azonban az ipari input import és a fogyasztási cikk import drágulása nyomán felszökne a hazai infláció, az állam, a vállalatok és a lakosság devizahiteleinek tőkehányada és a kamatterhei immár a lejáratig végérvényesen megdrágulnának. Erős forintot azonban - a korábbi átlag 250-260 Ft/euró környékén - önkényesen nem jelenthet be pénzügyi hatóság, ez most teljesen hiteltelen lenne.

Ki kell tehát várni, amíg a gazdasági-pénzügyi stabilizáció nyomán a piac kialakít egy stabilnak tekinthető, az euróhoz mind kisebb kilengést jelző forintárfolyamot, amely egyensúlyt teremt a gazdaság külső finanszírozásában ( kereskedelmi mérleg, fizetési mérleg, tőkemérleg ).

Az ERM-II-höz való csatlakozás középárfolyamának azonban kijelölhető az 2008. tavaszáig működő intervenciós sáv középárfolyama, amely a forintot a 240-324 közötti sávban tartja. Meglehet, nem ez lesz a végső helyzet, azonban a piaci mozgások során kialakuló árfolyamra, - mint tették ezt a szlovákok is - még rá lehet csúsztatni a végleges csatlakozási árfolyamot. Az eurózónába belépés perspektívája ugyanis feltehetőleg erőteljes spekulációt indíthat el a felértékelés irányába. A pénz- és tőkepiaci spekulációnak kitett árfolyam annak idején egyáltalán nem biztos, hogy előnyös lesz a magyar reálgazdasági szereplők számára - példának szolgáljon itt újból a szlovák korona esete a jelenlegi válság közepette.

Nem vitás azonban, hogy az euróövezet számára - így képviseletében az EKB számára is - az a kívánatos, ha az új belépők erős árfolyammal válnak taggá, hiszen ez mind az áruk, mind a munkabérek szempontjából jelentősen mérsékli a zóna gazdaságaival szembeni versenyképességi pozíciókat. Nem véletlen, hogy az árfolyam végleges rögzítése a belépést megelőző tavasszal történik, nehogy szilveszter 23.59 percében a csatlakozó jegybanknak még módjában álljon egy utolsó leértékelést megejteni.

A kamatok

Az erőltetett euróbevezetésnek azonban még az árfolyamnál is neuralgikusabb pontja a forint- és az euró kamatok között tágra nyílt olló. A 2008-ban elkészült Nemzeti Átállási Terv (a Nemzeti Euró Átállási Koordinációs Bizottság anyaga az MNB honlapján megtekinthető ) szabatos átváltási technikát határoz meg a hitelek és értékpapírok euróra történő átszámítására, azonban nem ad módot a szerződéses kamatok módosítására. Megoldhatatlan feladat lenne ugyanis a forintkamatok és forinthozamok ( államkötvény hozamok ), kockázatok átárazása euró kamat- és hozamkörnyezetre. Ez minden létező szerződés újratárgyalását kívánná meg.

A szerződő felek természetesen nem kerülnének kiszolgáltatott helyzetbe: a konvergencia szerves útja az euró irányában együtt jár az infláció, a kamatszint és az adósság-kockázatok konvergenciájával az euróövezet szintjéhez (lásd a cseh példát, ahol az alacsony inflációs környezetben a cseh korona kamatszintje az eurókamatok alatt tartózkodott, de nyomon követhettük a szlovák korona euró kamatszinthez konvergáló kamatpályáját is.)

Az euró pénzpiaci környezetéhez konvergáló forint szerződéses kamatkondíciói, a magyar államkötvények hosszú lejáratú hozamai a stabil pénzügyi környezetben tehát fokozatosan összesimulnak majd az euróövezetével. Ezt egy mesterségesen felgyorsított, erőltetett folyamat csak piaci zavarok és pusztítás árán lenne képes végrehajtani - ha egyáltalán.

A kamatok közötti szakadék súlyos zavarokat okozna mind a betéti, mind a hitelkamatok terén a meglévő inflációs különbség miatt. A jelenlegi euró-kamatszint 1 % alatti betéti kamatokat ígér a megtakarításokra, miközben a magyarországi inflációs ráta az idén is 3,5-4% között lehet ( gyenge forintárfolyam mellett ). A betétek tehát nem biztosítanának a megtakarítások reálértékének megőrzését a magasabb inflációs környezetben.

Ugyanekkor a világválságban erőteljesen visszavágott euró hitelkamatok túlságosan is olcsó hiteleket kínálnának a magyar vállalatoknak és háztartásoknak, ami a gazdaságot fel- és túlfűtő hitelboomot robbanthat ki, és egy veszélyes ingatlanpiaci buborékban csúcsosodhat ki (a lakosság eladósodásáról nem is szólva).

Valójában az euróövezetben ilyen káros folyamat zajlott le az övezet átlagát jócskán meghaladó inflációval működő spanyol és ír ingatlanpiacokon, amelyek éppen most durrantak ki. Az egységes pénznek a kamata is közel azonos, ez azonban a megtakarításokat elapasztotta, miközben az olcsó hitelekkel gyors konjunktúra vette kezdetét a lakáspiacokon.

Az inflációs különbözet sodorta súlyos gazdasági válságba azokat a balti országokat és Bulgáriát is, amelyek mereven az euróhoz kötötték nemzeti valutájuk árfolyamát (a koronát a német márkához kötő Csehországot is, ami végül a cseh korona leértékelődésével végződött 1997 elején). Az évek során felhalmozódó inflációs különbséget ugyanis nem zsilipeli már át az árfolyamrendszer - a nemzeti valuta mértéktelenül felértékelődik, az import kiszorítja a hazai termelést, a fizetési mérleg összeomlik, a versenyképesség a bérinflációval elpárolog, a gazdasági visszaesés elkerülhetetlen.

A maastrichti követelményrendszer - az infláció, a kamat- és kötvényhozam szintek, az árfolyamstabilitás, s a költségvetési egyensúly - nem önkényes kényszerzubbony a csatlakozni kívánó tagállamokon. Mint a láz a betegséget, ezek hiánya is a gazdaság gyengeségeit, pénzügyi zavarait jelzik. Jogos tehát az eurózóna védekezése minden külső vírusfertőzéssel szemben, hiszen az övezet tagjait sem egyszerű karanténba zárni - hacsak nem a túlzott költségvetési deficit- eljárás eszközével. Ám nem pusztán az eurozóna érdeke a stabilitási követelmények betartása. A szerves felzárkózás elkerülésével csatlakozni szándékozó országokat - mint azt a fentiekben vázoltuk - még súlyosabb veszélyek fenyegetik.

Mondhatnánk, hogy az Európai Központi Bank elutasító álláspontja saját magunktól véd meg bennünket. Aki erre leginkább alkalmas - Csehország - pedig a válság ellenére sincs olyan kritikus helyzetben, hogy ne őrizze továbbra is “Kelet Svédországa" címét pénzügyi függetlenségét illetően.

Dr.Szegő Márta
www.bpibp.hu